Lietošanas noteikumi

Turpmāk izklāstītie lietošanas noteikumi aptver visu Kluug veikalu (“Veikals”, “Pārdevējs”, “mēs”, vai “mūsu”), neatkarīgi no tā formas (facebok veikals, interneta vietne utt.). Termini kā  “Pircējs”, “Jūs”, “Jūsu” un citādas līdzīgas frāzes ir attiecināmas uz patērētājiem, vai individuāliem Veikala lietotājiem. 

 

Kad veicat pirkumu Veikalā, Jūs automātiski piekrītat šeit izklāstītajiem lietošanas noteikumiem, kā arī piekrītat noslēgt distances līgumu. Sekojoši, mēs rekomendējam izlasīt šos lietošanas noteikumus pirms pirkuma veikšanas.

 

Pilngadība

Nepilngadīgām personām aizliegta jebkāda Veikala lietošana, izņemot, ja Veikals tiek lietots vecāku vai aizbildņa uzraudzībā.

 

Distances līgums

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Veikalā pieejamo piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Veikalā.

 

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Veikala apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 

Distances līgumu regulē normatīvie akti un šie lietošanas noteikumi.

 

Samaksa

Jūs varat veikt samaksu, izmantojot sekojošas metodes:

a)   Bankas pārskaitījums;

b)   Swedbank maksājumu portāls;

c)   Norēķinu kartes;

d)   Paypal.

 

Izvēloties samaksas metodi, Jūs automātiski piekrītat jebkādiem maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēju izvirzītajiem lietošanas noteikumiem.

 

Pirkums

Lai veiktu pirkumu Veikalā, Jums jānorāda savi personas dati un maksājuma informācija.

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums kluug.store@gmail.com

 

Piegāde

Mēs piegādāsim Jums preci jebkur pasaulē!

 

Piegādes termiņu piemēri ir aptuveni un nav uztverami kā garantija piegādāt preci noteiktajā termiņā. 

5 dienas (Latvija)

21 dienas (Eiropa)

6 nedēļas (pārējā pasaule)

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piegādājot preci ārpus Eiropas, sūtījums var tikt pakļauts muitas procedūrām, kuras nav iekļautas piegādes termiņu piemēru aprēķinos.

Jūs esat atbildīgi par jebkādām normatīvo aktu prasībām, kuras uz Jums varētu attiekties, atkarībā no jurisdikcijas, atrašanās vietas, dzīves vietas vai izvēlētās piegādes adreses; mēs neesam atbildīgi par jebkādām papildus izmaksām, aizliegumiem, kavēšanos vai citām negatīvām sekām.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem trešo personu nodarītiem zaudējumiem, ieskaitot piegādes laiku.

Jebkādas ar piegādi saistītas izmaksas Jums tiks norādītas, veicot pirkumu.

 

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji izbeigt līgumu 14 dienu laikā, nosūtot Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos. Pārdevējs nosūtīs paziņojuma par atkāpšanos veidlapu pircējam e-pastā pēc Pircēja pieprasījuma.Pircējam ir pienākums atgriezt preci Pārdevējam 7 dienu laikā no paziņojuma par atkāpšanos nosūtīšanas. Visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs.

 

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesības vai pieprasīt kompensāciju, ja prece ir sabojāta, preces lietošanas laikā tiek pieļauta nolaidība, netiek ievēroti norādījumi, vai oriģinālais iepakojums ir bojāts/pazaudēts.

Plašāku informāciju par atteikuma tiesībām var atrast šeit.

 

Privātuma politika

Zemāk aprakstītā privātuma politika (“Privātuma politika”) attiecas uz visu Kluug veikalu (“Veikals”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”) neatkarīgi no tā formas (facebook veikals, vietne utt.). Tādas frāzes kā “tu”, “tavs” un citi līdzīgi izteicieni attiecas uz mūsu klientiem vai konkrētiem veikala lietotājiem. Apmeklējot un lietojot jebkuru Veikala daļu, jūs piekrītat šajā privātuma politikā aprakstītajai praksei.

 

Lietojot jebkuru Veikala daļu, jūsu personas dati var tikt apstrādāti, saskaņā ar šajā privātuma politikā noteikto, tādēļ mēs lūdzam jūs rūpīgi to izlasīt pirms jebkādu jūsu datu paziņošanas Kluug vai Veikalam.

 

Informējam, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2016/679, un ka pašreizējā privātuma politika tiek sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk “VDAR”) 13. pantu.

 

Kas ir Kluug?

Veikalu Kluug uztur Sineppi SIA, Latvijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru: 40103485096, juridiskā adrese: Steigas iela 13C, Rīga, LV-1035 (turpmāk - “Kluug”)

 

Kad Kluug ievāc manus datus?

Kluug var saņemt jūsu personiskos datus, Jums lietojot Veikalu, bet tikai tad, ja jūs tos sniedzat labprātīgi. 

 

Kādu informāciju man var nākties sniegt?

Lietojot Veikalu, Jums var būt iespēja sniegt personīgi identificējamu informāciju (“personas datus”) par sevi, piemēram, savu vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī piegādes adresi. 

 

Vai informācija tiks ievākta automātiski?

Mēs apkopojam tikai tos datus, kurus jūs sniedzat labprātīgi. Ja kāda Veikala funkcija datus vāc automātiski, jūs tiksiet brīdināts pirms piekrītat šai funkcijai.

 

Kādi ir datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam personas datus Veikala vajadzībām, proti:

a)   veikala organizēšanai, vadībai un darbībai;

b)   lai nodrošinātu pakalpojumus un preču piegādi;

c)   mārketinga aktivitātēm.

 

Jebkurš atteikums sniegt prasītos datus var traucēt Veikala pareizai lietošanai un ierobežot tā funkcijas.

 

Vai mana e-pasta adrese tiks izmantota, lai nosūtītu man jaunumus?

Kluug piedāvā iespēju pieteikties mūsu jaunumu saņemšanai, lai jūs būtu pastāvīgi informēti par Kluug jaunumiem un rezultātiem, taču to nav jādara obligāti. Jūs saņemsiet jaunumus tikai tad, ja to apzināti pieprasīsiet.

 

Kam būs piekļuve maniem datiem?

Mēs nedalīsimies ar jūsu sniegtajiem datiem ar trešajām personām.

 

Vai mani dati tiks pārsūtīti ārpus ES?

Mēs nenosūtīsim Jūsu datus ārpus Eiropas Savienības. 

 

Vai manis sniegtā informācija ir drošībā?

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 25. pantu mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvā veidā ieviestu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimalizācija, un vajadzīgos aizsardzības pasākumus, lai izpildītu regulas prasības un aizsargātu jūsu tiesības. 

 

Tomēr, ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka datu pārraide vai uzglabāšana būs 100% droša. Lai arī mēs cenšamies aizsargāt mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs nevaram garantēt jebkādas informācijas, kuru jūs mums pārsūtāt, 100% drošību.

 

Cik ilgi mani dati tiks glabāti?

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams konkrētiem mērķiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Precīzāk, personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami papildus darbībām attiecībā uz personas datu apstrādes mērķi (-iem). Jūs vienmēr varat izvēlēties dzēst savus datus, tieši sazinoties ar mums.

 

Izmaiņas šajā politikā

Mēs laiku pa laikam varam grozīt šo privātuma politiku. Mēs varam veikt izmaiņas šajā politikā pēc saviem ieskatiem. Turpinot piekļuvi Veikalam, vai to lietojot pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat grozītajai privātuma politikai.

 

Lietotāju datu aizsardzības tiesību izmantošana

Varat sazināties ar mums pa e-pastu kluug.store@gmail.com, lai aizstāvētu savas tiesības, kā aprakstīts Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 22. pantā.

 

Jūsu tiesības un jebkādu jūsu sniegto datu drošība mums ir ārkārtīgi svarīga.

 

Vai šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes?

Jā. Sīkdatnes ir mazi faili, kurus Veikals (vietne) pārsūta uz jūsu datora cieto disku, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūku (ja esat devuši atļauju), un tas Veikala sistēmām ļauj atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un atcerēties noteiktu informāciju. Sīkdatnes tiek lietotas arī, lai palīdzētu mums izprast jūsu vēlmes, pamatojoties uz iepriekšējām vai pašreizējām darbībām Veikalā, kas ļauj sniegt jums labākus pakalpojumus. Mēs izmantojam sīkdatnes arī, lai palīdzētu apkopot datus par vietnes apmeklējumu, lai nākotnē mēs varētu piedāvāt labāku Veikala lietošanas pieredzi.

 

Varat izvēlēties, vai dators brīdina jūs katru reizi, kad tiek nosūtītas sīkdatnes, vai arī varat izslēgt visas sīkdatnes. To var paveikt pārlūka programmas iestatījumos. Tā kā pārlūkprogrammas var nedaudz atšķirties, apskatiet pārlūkprogrammas izvēlnē atrodamo informāciju, lai uzzinātu par pareizo metodi, kā mainīt sīkdatņu apstrādes veidu.

 

Kontakti

Tālrunis: +37123119771

E-pasts: kluug.store@gmail.com