Shipping policy

Piegāde

Mēs piegādāsim Jums preci jebkur pasaulē!

 

Piegādes termiņu piemēri ir aptuveni un nav uztverami kā garantija piegādāt preci noteiktajā termiņā. 

5 dienas (Latvija)

21 dienas (Eiropa)

6 nedēļas (pārējā pasaule)

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piegādājot preci ārpus Eiropas, sūtījums var tikt pakļauts muitas procedūrām, kuras nav iekļautas piegādes termiņu piemēru aprēķinos.

Jūs esat atbildīgi par jebkādām normatīvo aktu prasībām, kuras uz Jums varētu attiekties, atkarībā no jurisdikcijas, atrašanās vietas, dzīves vietas vai izvēlētās piegādes adreses; mēs neesam atbildīgi par jebkādām papildus izmaksām, aizliegumiem, kavēšanos vai citām negatīvām sekām.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem trešo personu nodarītiem zaudējumiem, ieskaitot piegādes laiku.

Jebkādas ar piegādi saistītas izmaksas Jums tiks norādītas, veicot pirkumu.